LIDT OM LEAN

Böwadt Improvement samarbejder med danske virksomheder om nyttiggørelse af tankerne og værktøjerne i LEAN-produktion, eller LEAN-THINKING, som James P. Womack - LEAN´s fader - har udtrykt det.

LEAN-begrebet dækker over en virksomhedskultur som medfører kundetilfredshed, fordi kundeordrer glider uhindret gennem hele virksomheden = Lean Produktion = "slank" eller "trimmet" produktion.

Løbende forbedringer og fokus på ikke værdiskabende SPILD, således at overflødige handlinger minimeres/fjernes med fornuftige fremgangsmåder. Det skaber et beredskab, som muliggør afgrænsning af de rigtige, lønsomme opgaver til løbende forbedringer.


FILOSOFIER

Kaizen-konceptet er grundlaget for både Toyotas succes (og for LEAN) og indeholder filosofierne, der bl.a. ligger "gemt" i Just In Time (JIT), Total Quality Management (TQM), Total Productive Maintenance (TPM) og Human Ressource Management (HRM).


VÆRKTØJER

I filosofierne ligger igen de "værktøjer", der anvendes enkeltvis eller koordineret:

  ·  0-FEJL - kerneværktøj til identificering af de "rigtige" udviklingsbeslutninger
  ·  TPM / 5S med fokus på SPILD. Dette er kerneværktøjerne til identificering og afgrænsning af      relevante forbedringsopgaver i f.m. produktivitetsudvikling og tilknyttet resultatmåling.
  ·  SIS, Systematisk Idé-Styring - nyttiggør videnressourcer til videreudvikling. SIS er en forenklet
     udgave af CEDAC.
  ·  Værdikædeanalyse (VSM) / Kritisk faktor analyse - flowoptimering og lager minimering.
  ·  Konsensus - samstemmighed og teamwork. De bærende elementer i HR Management.
  ·  SMED = Single Minute Exchange of Die (minimering af driftsstop) = optimeret opgaveløsning.
  ·  Projektstyring (af forbedringer som integreret del af dagligdagens opgaver) -overholde terminer.


GODE DELMÅL

  ·  Opbyg en forbedringskultur og etablér målemetoder der viser, at forbedringerne virker.
  ·  Opbyg en kultur omkring begrebet "det rigtige", og skab "hold-orden-kultur" - altså plads
     til alt, alt på plads.
  ·  Etablér teams, der tager ansvar for produktionsmål, videreudvikling og resultater
- og synliggør      opnåede resultater.
  ·  Indret driften til til små serier, som medfører mindre kapitalbinding. Og opbyg smidige
     produktionsflow efter behov uden stop.