Resultat af TPM/0-FEJL projekt "Reduktion af procesfejl i stor produktionslinie" - 2002-2004
Mistet produktionstid i minutter ved 3-skiftet drift målt over 1 år

PROCES
2002 2003 2004 Projektværktøjer:    
Føde 2700 1000 300 TPM - Tot. Production Mainten./Managem.
Fladebeh. 3650 5200 1900 Kritiske Faktorer + 0-FEJL-analyse/beslutn.
Form/klip 4100 5900 2200 LEAN-processing / takt + synkron
Opsamling 3800 3200 1050 Konsensus  
Robot 3100 8900 3400 Teamwork - Medarb.+ledere+int. proj.leder
Palletering 1750 1000 75 GANTT-styring  
Varestyr 2550 0 0    
Infeed 2000 2100 400    
TOTAL 23650 27300 9325        
Tilbage