Case 8. LEAN driftsoptimering gennem minimering af ikke planlagte tekniske
driftsstop


Opgaven:
Virksomhedens produktion på stor, nyere in-line produktionslinie var belastet af ikke planlagte tekniske driftsstop, der medførte et produktionstab på 12%, svarende til et tab på 23650 drifts-minutter pr. år = 394 driftstimer pr. år.

Krav:
Produktionslinien skal kunne øge sin produktionsmængde med min. 8% gennem reduktion af ikke planlagte tekniske driftsstop med LEAN/Kaizen metoder og implementering af løbende forbed-ringskultur.

Projektmetoder og tilhørende dokumentation, herunder etablering af systematisk vedligeholdelse af det tekniske udstyr, skal kunne nyttiggøres på virksomhedens øvrige produktionslinier.

Løsning:
Kravene opfyldes ved at udnytte Værdikædenalyse med kortlægning af alle procesgange og bearbejde alle delprocesser med Kritisk Faktor/0-FEJL-analyse/beslutningsværktøjet.

Værktøjer indlæres og analyse- og beslutningsdel styres gennem coaching af tværorganisatorisk projektteam.

Resultatet er en arbejdsplan med ca. 265 overvejende teknisk orienterede enkeltopgaver, som løses over en periode på 2 år.

Styring og opfølgning på opgaveløsning: Intern projektansvarlig håndterer opgaven ved hjælp af en såkaldt TPM-gennemførelsesplan.

Resultat:
Ikke planlagte tekniske driftsstop er i løbet af 2 år foreløbig reduceret fra 23650 driftsminutter til 9325 driftsminutter = 155 driftstimer, svarende til en reduktion på 61% - eller en permanent produktivitetsforøgelse på 7,3% alene på reduktion af ikke planlagte tekniske driftsstop.

Resultatdiagram - klik her - er opdelt i resultater for produktionsliniens enkelte hovedprocesser.