Case 6. LEAN i organisationen


Opgaven:
Virksomhedens ordreproduktion ændres fra komponentleverancer til konceptleverancer, og de nødvendige ændringer i ordregangens enkelte procesled - fra salg til klargjorte produkter - skal besluttes og gennemføres.

Krav:
Ordregangen i virksomheden skal følge kravene i en fastlagt procesgang - fra salg til forsendelse - for at undgå fejl og misforståelser i de enkelte procesled.

Dokumentationskrav og ansvarsskift i alle procesled skal håndteres uden fejl og mangler.


Løsning:
Krav opfyldes ved at udnytte 0-FEJL-værktøjet til at kortlægge LEAN-værdikæden, analysere og beskrive de Kritiske Faktorer i de enkelte procesled og herefter træffe de rigtige ændrings- og forbedringsbeslutninger.

Analyse- og beslutningsarbejdet udføres af et tværorganisatorisk, beslutningsdygtigt projekt-team.

Forbedringsbeslutningerne indlægges i en GANTT-handlingsplan med rubricering af opgaver, ansvarlige for gennemførelsen, opgavernes identifikationskode og status.

Styring og opfølgning på opgaveløsning: Intern projektansvarlig.

Resultat: GANTT-handlingsplan - klik her.