Case 5. SMED, reduktion af materialespild og minimeret stoptid under
omstilling på stor produktionslinie


På baggrund af kundens krav til væsentlig reduktion af materialespild og skrot under omstilling og indkøring, aftaltes team-work med procesanalyser, beslutninger og træning i fejlfri adfærd under håndtering af produktionsudstyr i forbindelse med omstilling og indkøring. Følgende delmål blev aftalt:

     · Min. 50% reduktion af skrot under teknisk omstilling (indkøringsskrot)
     · Min. 50% reduktion af skrot under produktindkøring (salgbare produkter)


Projektforløbet udmøntede sig i følgende konkrete resultater:


Projektresultater

Ovenstående resultater er opnået i tværorganisatorisk samarbejde med ledere og medarbejdere som team-work med video, analyser, forbedringsbeslutninger, tests og implementering - alt på baggrund af indledende opgavebeskrivelse og aftalegrundlag med plan og budget.

Klik her for læse supplerende oplysninger.