Case 4. Kostprisreduktion


På baggrund af kundens krav til væsentlige kostprisreduktioner, blev følgende hovedmål for projektsamarbejdet opstillet:

     · 50% reduktion af stoptider - både under omstilling og aktuel produktion
     · 50% reduktion af materialespild under omstilling, indkøring og produktion
     · Procedurer, adfærd og rutiner i driften skal tilpasses realisering af delmål
     · Projektmetoder skal kunne indgå som internt videreudviklingsværktøj

Projektforløbet udmøntede sig i følgende konkrete resultater:


Kostprisreduktion

Ovenstående resultater er opnået i tværorganisatorisk samarbejde med ledere og medarbejdere som team-work med video, analyser, forbedringsbeslutninger, tests og implementering - alt på baggrund af indledende opgavebeskrivelse og aftalegrundlag med plan og budget.