2. Teamwork


Medarbejdere og ledere er direkte involveret i LEAN-projektets analyser og beslutninger - det vil sige hvilke forbedringer, der skal satses på, og hvordan de skal gennemføres. Dette besluttes altid ved hjælp af arbejdstavler, som dokumenterer vejen frem til konklusioner og beslutninger.

»
LEAN-Taktlinie                      Produktfejl                        SMED-analyse
under udvikling                   0-FEJL analyseres                       fra video

             

0-FEJL-analyse                  LEAN-detaillayout                  LEAN-taktlinier
af procesfejl
                           i arbejde                              layoutes
            
»

Klik her for større billeder.